Kovászna a színek és formák kovásza

Csoma-kiállítás huszonötödszörre


Bartos Jen narckp Bartos Jenő: Önarckép
„Ha az elkövetkező hónapokban a kovásznai galériába belépő, bepillantó látogatók többel mennek ki, mint amennyivel beléptek, akkor mondhatjuk: jó, hogy ez a kiállítás él” – írja a 2016-os kovásznai Csoma-kiállítás katalógusának bevezetőjében Gazda József, az immár huszonötödik alkalommal évente megrendezett nagyszabású képzőművészeti seregszemle ötletadója és kivitelezője.
  Nagy Annamária: Szárnyak - MIKOLA ZOLTÁN

Az idei tárlat hetvenöt résztvevője a legkülönfélébb technikák felvonultatásával a szárnyalás tematikáját járja körül. A tematikát, amely kemény századok óta mondhatni vezető szerepet játszik a műalkotások születésének motivációi között. S csöppet sem véletlen, hogy ez az idei, negyedszázadosan kerek ünnepi rendezvény éppen e felemelő gondolatok és érzelmek jegyében fogant. Hiszen a „dobbantás”, az első kiállítás is Erdély nagy szülötte, Kőrösi Csoma Sándor halálának százötvenedik évfordulója jegyében, az ő személyének és világhírű munkásságának emlékére, tiszteletére fogant.

Nagy Zsuzsanna: Lepke

Az azóta eltelt esztendők több száz művész fantáziáját mozgatták meg, sarkalták kettős célt is szolgálva alkotásra. S ilyenformán a Csoma-tárlatok idővel olyan Kárpát-medencei művészeti állandóvá nőtték ki magukat, amelyek immár hozzátartoznak mindennapjainkhoz. S amelyek alkalmat teremtenek a találkozásra, a meghitt, ünnepi együttlétre. Legyen szó akár személyes jelenlétről, eszmecseréről, akár a munkák hangtalan párbeszédéről. Hiszen hosszú időre egy fedél alá kerülnek az erdélyi nagy és kisvárosok, települések, sőt az országhatárokon kívüli helységek alkotóinak festményei, grafikái, szobrai, iparművészeti munkái, lehetőséget teremtve ezáltal az értékek számbavételére, összehasonlítására. Itt most elsősorban a kiállítás demokratizmusát emelném ki. S bár átlagos szinten felüli munkákról van szó, a megadott tematika keretein belül, mint általában a csoportos tárlatoknál, itt is nagy a szórás, mind technikai, mind minőségi vonatkozásban.

Orbán István: Sz(árnyak)

 
NÉMETH JÚLIA

http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/126515