V. bálványosi Art Camp

Art Camp Kzdi - Hrom tbor hrom helyszn hrom killts - 2014 jnius 26-n nyitottk meg a testvrteleplsek Art Camp Kzdi s az V-ik alkalommal megrendezett Blvnyosi Mvsztelep kzs tborzr killtst a blvnyosi Grand Hotel konferenciatermbenAz egybegylteket a tbor ftmogatja Szarvadi Lrnt ksznttte  majd a tbor mvszeti vezetje Balzsi Csaba cskszeredai fotmvsz folytatta aki beszdben sszefoglalta a tbori let mozzanatait megemltve az idei meghvottakat majd Fekete Vince kzdivsrhelyi klt rviden mltatta az  igen igen  eklektikusra sikeredett mvszeti anyagotA zsfolsig telerakott terem  a technikailag mretileg s tematikailag sszevlogatott  oly sokszn alkotsokat nehezen lehetne rviden mltatni Ellenben hadd lljon itt egy rvid zelt az rdekldk szmraElsknt emltenm a Hatvanbl rkezett Bugyi Istvn Jzsef grafikus mvsztanr kismret lino munkit  metszeteiben a szkely kapuk s helybli emberek karakterisztikus arcvonsait mintzza s az utazsok sorn tett benyomsokat impresszikat sajtosan megfogalmazva srti rzkeny tus s filc munkiban Mtyssy Gbor festmvsz a szkely szimbolisztikt vlasztotta kiindulpontknt Pontosan s szabadon tvzi a cserntoni  zabolai s kzdivsrhelyen ltott kapuk motvumait alakzatait munkin Akril festmnyein rdekes sznkombincik s r jellemz kompozcis szerkezetek teszik egyediv s egyben jellegzetess alkotsait Mveiben elszeretettel hasznlja a homok forgcs s klnbz anyagok kombincit mely szintn egyni struktrt klcsnz munkinakSzpisjk Pl hatvani szobrsz s mvsztanr nagymret fa szobrval van jelen mely egy bibliai jelenetet idz valamint kismret linometszett lthatjuk melyen egy szkely tjat tlal cserntonban ltott s vizsglt paraszti hzak kapuk helysznek atmoszfrja ragadta megGonny van den Nouwelant akvarellista s mvszpedaggus Egyik alkotsn a Kzdivsrhely ftert vzolja ezt kvet sorozatn pedig a ches vros egyedi s gynyr fnyben tndkl egyetlen barokk kapujval tallkozunk de szmtalan tjkpet is ksztett melyben a blvnyosi erdk tjak verziit hozza klnbz napszakokbanMunkinak f jellemzi az rdekes fny rnykok jtka valamint gazdag fnyeffektusok melyek szinte vdjegyknt kvethetnk kivlasztott alkotsainElly van Baalen holland festmvszt nekest workshopvezett a gelencei gtikus templomban ltott Szent Lszl legendjt brzol fresk maradvny valamint kazetts mennyezete a templom hangulata akusztikja rintette meg Nagymret vsznain ezekkel az impresszikal tallkozunk de mellette rdekes kis illusztrciszer vegyes technikval ksztett sorozatait is rtkelhetjk melyek frissesgvel s humoros hangulatval hatnak a nzreV Bodoni Zsuzsa pasztellkpei az Id tmra kszltek Nagymret pasztellkpek a cserntoni falumzeumban ltott obiektumok rszleteit vzoljk s a helyi erdrszek szegleteit foglaljk sszeVetr Andrs szobrsz s egyben az idei Art camp vezetje torz trszobraival jelentkezik s egy meglepetsnek sznt nagymret patinzott gipsz plakettel llt el mely egy kompozciba srti a holland Pieter P Rubens a hatvani Grassalkovich s a kzdivsrhelyi Gbor ron portrjtVetr B Sebestyn Andrs kismret filctollal s pccal ksztett egyszer kompozcikkal vesz rszt ezen a csoportos trlaton Szmra a gelencei templom bejrata a ch vrosban skiccelt reformtus templom kapuja adta alaptleteket ltvnyokat dolgozza t egyedi mdn vizulis lmnyekk formlva vonalhalmazaival

2014 június 26-án nyitották meg a testvértelepülések Art Camp Kézdi és az V-ik alkalommal megrendezett Bálványosi Mûvésztelep közös táborzáró kiállítását a bálványosi Grand Hotel konferenciatermében.

Az egybegyûlteket a tábor fõtámogatója Szarvadi Lóránt köszöntötte , majd a tábor mûvészeti vezetõje Balázsi Csaba csíkszeredai fotómûvész folytatta aki beszédében összefoglalta a tábori élet mozzanatait, megemlítve az idei meghívottakat, majd Fekete Vince kézdivásárhelyi költõ röviden méltatta az igen igen eklektikusra sikeredett mûvészeti anyagot.

A zsúfolásig telerakott terem , a technikailag, méretileg és tematikailag összeválogatott oly sokszínû alkotásokat nehezen lehetne röviden méltatni. Ellenben hadd álljon itt egy rövid ízelítõ az érdeklõdõk számára.

Elsõként említeném a Hatvanból érkezett Bugyi István József grafikus, mûvésztanár kisméretû lino munkáit. Õ metszeteiben a székely kapuk és helybéli emberek karakterisztikus arcvonásait mintázza, és az utazások során tett benyomásokat, impressziókat sajátosan megfogalmazva sûríti érzékeny tus és filc munkáiban.
Mátyássy Gábor festõmûvész a székely szimbolisztikát választotta kiindulópontként. Pontosan és szabadon ötvözi a csernátoni , zabolai és kézdivásárhelyen látott kapuk motívumait, alakzatait munkáin. Akril festményein érdekes színkombinációk és rá jellemzõ kompozíciós szerkezetek teszik egyedivé és egyben jellegzetessé alkotásait. Mûveiben elõszeretettel használja a homok, forgács és különbözõ anyagok kombinációt, mely szintén egyéni struktúrát kölcsönöz munkáinak.

Szpisják Pál hatvani szobrász és mûvésztanár nagyméretû fa szobrával van jelen mely egy bibliai jelenetet idéz, valamint kisméretû linometszetét láthatjuk melyen egy székely tájat tálal, csernátonban látott és vizsgált paraszti házak, kapuk, helyszínek, atmoszférája ragadta meg.

Gonny van den Nouwelant akvarellista és mûvészpedagógus. Egyik alkotásán a Kézdivásárhely fõterét vázolja, ezt követõ sorozatán pedig a céhes város egyedi és gyönyörû fényben tündöklõ egyetlen barokk kapujával találkozunk, de számtalan tájképet is készített melyben a bálványosi erdõk, tájak verzióit hozza különbözõ napszakokban.Munkáinak fõ jellemzõi az érdekes fény árnyékok játéka valamint gazdag fényeffektusok melyek szinte védjegyként követhetünk kiválasztott alkotásain.

Elly van Baalen holland festõmûvészt, énekest, workshopvezetõt a gelencei gótikus templomban látott Szent László legendáját ábrázoló freskó maradvány, valamint kazettás mennyezete, a templom hangulata, akusztikája érintette meg. Nagyméretû vásznain ezekkel az impressziókal találkozunk, de mellette érdekes kis illusztrációszerû vegyes technikával készített sorozatait is értékelhetjük, melyek frisseségével és humoros hangulatával hatnak a nézõre.

V. Bodoni Zsuzsa pasztellképei az Idõ témára készültek. Nagyméretû pasztellképek a csernátoni falumúzeumban látott obiektumok részleteit vázolják, és a helyi erdõrészek szegleteit foglalják össze.
Vetró András szobrász és egyben az idei Art camp vezetõje, torzó térszobraival jelentkezik, és egy meglepetésnek szánt nagyméretû patinázott gipsz plakettel állt elõ mely egy kompozícióba sûríti a holland Pieter P. Rubens, a hatvani Grassalkovich és a kézdivásárhelyi Gábor Áron portréját.

Vetró B. Sebestyén András kisméretû filctollal és páccal készített egyszerû kompozíciókkal vesz részt ezen a csoportos tárlaton. Számára a gelencei templom bejárata, a céh városban skiccelt református templom kapuja adta alapötleteket, látványokat dolgozza át egyedi módón, vizuális élményekké formálva vonalhalmazaival.

Facebook fotó:

***