Sárosi Csaba egyéni kiállítása és könyvbemutatója.

2010. december 10., pénteken 18 órától Sárosi Csaba egyéni kiállítása és könyvbemutatója.
A csíkszeredai Pallas-Akadémia Könyvkiadó 2010-ban adta ki a Mûterem sorozatban a Sárosi Csaba munkáiból készült katalógust. A könyvbemutatót kiállítások kísérték Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön is.
Sárosi Csaba 1951. november 23-án született Szászrégenben. Iskoláit Marosvásárhelyen, majd Gyergyóalfaluban végezte, az utóbbi helyen felfedezõje, irányítója és késõbbi mestere Sövér Elek. 1980-ban államvizsgázott a kolozsvári Ioan Andreescu Képzõmûvészeti Fõiskolán Feszt László osztályában. 1980-tól tanár és grafikus Kézdivásárhelyen. A rajzolási vágy és a Chaplin-rajongás a két legfontosabb dolog, amely életében végigkíséri.
A szülõföld tájélménye hangsúlyozott motívumként jelenik meg a gyergyói születésû, Kézdivásárhelyen élõ és alkotó Sárosi Csaba képzõmûvész grafikai lapjain és festményein. Sárosinál, akárcsak az erdélyi képzõmûvészek legjobbjainál, a természethez fûzõdõ viszony megjelenési módja nem torkollik panteisztikus vagy bukolikus tájábrázolásba. Méltatói gondolati grafikáknak nevezi Sárosi alkotásait. A rajzokban a létélmény esztétikai visszatükrözése súlyos gondolati tartalmat hordoz.
https://www.kezdi.info/news/sarosi_csaba_egyeni_kiallitasa_es_konyvbemutatoja/2309