BMC tagok

vissza

Palkó Ernő -144-

Személyi adatok

Kolozsvár 1958. január 8

Tanulmányok

1986 kolozsvári Ion Andreescu kerámia
1991-től tagja a RKSz (UAP)
1996-től BMC tagja
2009-től MROE tagja

Fontosabb megrendelések, művek

Egyéni

1992 - Kis Galéria Kolozsvár
1999 - Korunk Galéria
2000 - Bukarest
2004 - Bukarest
2004 - Kolozsvár
2006 - Ausztris
2007 - Veszprém
2017 - Kolozsvár, Szépművészeti Múzeum

Elérhetőség

0722 234951
ernestopalko@yahoo.com

http://www.palkoerno.ro

Más adatok

  Palkó Ernő kerámiái történeteket mesélnek, szűkszavúan. Reflexív alkotói magatartás az övé,  amint legsikerültebb darabjai jelzik, látás- és láttatásmódja a szobrászé. Gondolatokat  önt  formába.

          Sajátos „metavilág” ez a művészi világ, nemcsak a szó klasszicizálódott értelmében, hanem olyan újrateremtett, második természet, amelynek dimenziói többszörösen magukban foglalják a mindennapokéit. A tény többszörös következmények sorában tárgyiasul: először is abban, hogy nem állapotaiban, hanem folyamatában ragadja meg az emberi létezést, ez megsokszorozza a láttatásnak, a tükörmutatásnak a perspektíváit. A meditáció szintjére emelt, csendes szemlélődés kisszobrait látjuk, ülő, fekvő alakokat idéző torzókat látunk; ezek már önmagukban a reflexív magatartást idézik, csoportba illeszkedve pedig belső párbeszédbe szerveződnek. Ez tehát a folyamat első, kezdeti pillanata — a létlenyomatok pozitív és negatív formái itt még együttélnek különváltak.  A folyamat folytatódik, már telt és üres formákat látunk — jellegzetes szobrászati megoldás —, lekerekített formákat látunk, a reliefeken hullámokat, íveket. Állandó a változás, mondja ez a művilág. Palkó Ernő magát az átmenetet ragadja meg és emeli komplex metaforák sorává. Hogy hogyan? Jelen van műveiben az antik művészetre való utalás, és a 20. századira, a jelenkorira való, abban az értelemben, hogy ötvözi a figuratívat és nonfiguratívat, hogy egyszerre antik és kortárs: geometrizáló. Egyszerre képviselik ezek a tárgyak egy külső és többszörösen belső párbeszéd szükségképpen  térbeli dimenzióit, de elsősorban idődimenzióit. Ez a metamorfózisvilág megkívánja, hogy az alkotó az anyaggal folytatott párbeszédben a megfelelő módszert válassza meg, hogy forma és szín harmóniáját hozhassa létre. Harmóniába hozásukkal pedig kifejezőbbé és dekoratívabbá válik a forma. Palkó Ernő ötvözi a szobrászati és festészeti technikákat.

          Milyen szobrok végül is Palkó Ernő kerámiái és milyen kerámiák a szobrai? A szobrászat jellemzője, hogy a kő maradandóságára épít, mintegy időn kívülre helyezi a témát, és időtlen műalkotásokat  igyekszik létrehozni. Ha végül egyetlen szerkezettel próbálnánk megragadni ezt a művilágot, az minden bizonnyal ez lenne: a pillanat kisszobrai.

Józsa IstvánKiállítások / Médiavisszhang

Képgaléria

Hírek

BMC 2019 Február, 07

Vetró András 2019 Január, 13

Tudoran Klára 2018 November, 20

Kiállítások

BMC 2019 Február, 07

BMC 2018 Május, 08

Ars poetica 2018 Március, 15