BMC tagok

vissza

Korondi Jenő 1935-2007

Személyi adatok

. 1965–1985 között a kolozsvári Képzőművészeti Főiskolán szobrászatot tanított.
Elsősorban fémmel dolgozott. Kisplasztikai méretű csiszolt fémszobrainak központi témája a közösségi összetartozás és az anyaság. A kortárs erdélyi magyar szobrászat meghatározó, újító egyénisége volt. Főiskolai tanári tevékenységével nemzedékeket indított útnak a modern plasztika művészetében. Az 1989-es politikai fordulat után fellendült erdélyi magyar emlékszobrászat szinte valamennyi jelentős alkotásának elbírálásában szerepet kapott. Az 1994-ben újraalakult Barabás Miklós Céh alapító tagja volt. Szerepet vállalt a vezetőségben, a kiállítások szervezésében, rendezésében, a céhtagok közti összetartás kiépítésében. „Számára a műterem nem kimondottan a műhely szerepét töltötte be, hanem valóságos oázist jelentett, ahol meg lehet pihenni, lehet álmodozni, erőt lehet gyűjteni. Oda csak az a tanítvány léphetett be, akinek a mester ajtót nyitott, mert erre méltónak és szellemileg kellően tisztának találta” – emlékezik rá Kolozsi Tibor. Németh Júlia méltatása szerint pedig „Korondi Jenő tisztaságkereső és -találó világának szereplői, a kecsesen hajladozó nádszál testek vagy éppenséggel a termékenységet megszemélyesítő, hangsúlyosan robusztus szoborcsoportok az elvonatkoztatott szépség-tisztaság-anyaság ideál megtestesítői. Portréi pedig azt a földi, de ugyanakkor minden földi gyarlóságtól mentes világot is idézik, amelynek eszmeisége munkásságában meghatározó szerepet játszott”.

Korondi Jenő alkotói tevékenységének utolsó éveit a keresztút stációi megalkotásának szentelte. A keresztútállomások domborműben való megfogalmazását megvalósította ugyan, de az általa elképzelt végleges anyagban – bronzban – már nem láthatta: a bronzöntvények posztumusz készültek el magánszemélyek és a monostori egyházközség támogatásának jóvoltából 2008-ban. E domborművek reprodukcióin alapul a kolozsvár-monostori plébánia internetes keresztútjárása.

Tanulmányok

1955–1961: kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola

Kiállítások

Egyéni kiállítások

1964, 1970, 1972, 1991 • Képzőművészeti Galéria, Kolozsvár (RO)

1999 • Szentegyház utcai Galéria, Kolozsvár (RO)

2006 • Kolozsvár (RO).

Válogatott csoportos kiállítások

1990 • Romániai magyar művészet, Budapest

1992 • 12 erdélyi képzőművész, Erdős Renée Ház, Budapest

1996 • Barabás Miklós Céh tárlata, Kolozsvár (RO) • Corpus-kiállítás, Kaposvár (RO)

1997 •Barabás Miklós Céh tárlata, Marosvásárhely • Kolozsvári képzőművészek kiállítása, Magyar Ház, Stockholm (S)

1999 • Barabás Miklós Céh tárlata, Kolozsvár (RO)

2002 •„Felezőidő”- Romániai magyar művészet 1965-75, Ernst Múzeum, Budapest.


Kiállítások / Médiavisszhang

Képgaléria