BMC tagok

vissza

Jeney Lám Erzsébet 1931-2000

Személyi adatok

Asszonyneve: Jeney Ádámné; Kolozsvár, 1931. szeptember 14. – Kolozsvár, 2000. február. Erdélyi magyar pszichológus, gyógypedagógus, művészeti író, grafikus, textilművész. Lám Béla leánya.
A Művelődés szerkesztője (1956–57), a kolozsvári Művészeti Múzeum muzeológusa (1959–62), tanársegéd a Pedagógiai Főiskolán (1962–70), adjunktus a BBTE lélektani karán (1970–77), majd ugyanitt a Pszichopedagógiai Intézet tudományos kutatója, innen vonult nyugalomba 1982-ben.
Első írása a Művelődésben jelent meg (1956). Művészeti cikkeivel a Korunk, Utunk munkatársa, másfél évtizeden át a Napsugár illusztrátora. Desenul didactic c. jegyzete a magyarázó rajzról gazdagon illusztrálva jelent meg (Kolozsvár, 1974), a Kós–Szentimrei–Nagy-féle Moldvai csángó népművészet (1981) c. kiadvány eredeti szőttes-, varrás- és hímzésmintáinak egyik gyűjtője és megrajzolója.
Grafikáival és akvarelljeivel egyéni és csoportkiállításokon szerepelt.


Tanulmányok

Elvégezte a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola textiltervezői szakát (1956)
A Babeș–Bolyai Tudományegyetemen lélektan–gyógypedagógia szakból szerzett diplomát (1978).

Kiállítások

Tizennégy egyéni tárlata volt bel- és külföldön. Életében utolsó gyűjteményes kiállítására a Reményik Sándor Galériában került sor 1999 júniusában, nagy sikere volt portréival, tájképeivel és a tárgyi néprajz kincsestárából merített munkáival. Kivált Hargita és Torockó festői tájai ihlették.

Utolsó gyűjteményes kiállítására 1999 júniusában került sor Kolozsváron. A megnyitót magyar nyelven Németh Júlia műkritikus, újságíró, románul Rus Alexandra a hajdani kolléga a Művészeti Múzeum főmunkatársa tartotta.

2006 szeptemberében, születésének 75. évfordulóján Jeney Lám Erzsébetre (becenevén: Koszinkára), a Barabás Miklós Céh újraalapító tagjára emlékeztek képei társaságában Kolozsváron, a Céh székhelyén. Az előadók (Németh Júlia, a Céh alelnöke, Hantz-Lám Irén, a művész testvére) és az érdeklődők a hat éve elhunyt művésznő szellemi hagyatékát vették számba
.
Kiállítások / Médiavisszhang

Hírek

Tudoran Klára 2018 November, 20

Horváth Gyöngyvér 2018 Október, 17

Vetró András 2018 Október, 04

Kiállítások

BMC 2018 Május, 08

Ars poetica 2018 Március, 15

BMC 2017 2018 Január, 18