BMC tagok

vissza

Incze István 1905-1978

Más adatok

Incze István (1905-1978) Udvarterek címû festészeti kiállítása 2013. szeptember 20 - október 6. között látogatható az Incze László Céhtörténeti Múzeum idõszakos kiállítótermében.

Incze István 1905. szeptember 21-én született Kézdivásárhelyen. Tanulmányai elvégzése után, 1935-ben véglegesen Marosvásárhelyen telepedett le, ott alapított családot, tanári és mûvészi alkotói munkássága ott bontakozott ki.

1930-ban beiratkozott a kolozsvári Szépmûvészeti Akadémiára, ahol Aurel Ciupe volt a tanítómestere, majd 1934-ben a bukaresti Szépmûvészeti Akadémián tanult, ahol Constantin Artachino mester irányítása alatt fejezte be a tanári és mûvészi pályára való felkészülést.
Festészetére a francia posztimpresszionisták, mindenekelõtt Van Gogh mûvészete hatott.

A hetvenes évektõl egyre többször tölti nyarait szülõvárosában, Kézdivásárhelyen, amelynek megfestette jellegzetes udvartereit, mûemléképületeit, és az ezeket megörökítõ 39 olajfestményét késõbb a kézdivásárhelyi múzeumnak ajándékozta. Óhaja az volt, hogy munkái állandó kiállításon szerepeljenek. Helyszûke miatt a múzeum ezt nem tudja vállalni, azonban amikor csak alkalom adódik idõszakos kiállításon bemutatja a festõmûvész alkotásait. Mûveinek kiállítását fontosnak tartjuk nem csak mûvészi, hanem dokumentumértékük miatt is. Néhány festmény olyan épületeket örökít meg, amelyeket azóta lebontottak.


Incze Istvn Udvarterek cm festszeti killtsa


Kiállítások / Médiavisszhang

Képgaléria

Hírek

Tudoran Klára 2018 November, 20

Horváth Gyöngyvér 2018 Október, 17

Vetró András 2018 Október, 04

Kiállítások

BMC 2018 Május, 08

Ars poetica 2018 Március, 15

BMC 2017 2018 Január, 18