Megnyílt Bordy Margit kiállítása

Az egy időben zajló kulturális rendezvények sokasága ellenére is zsúfolásig megtelt péntek délután a Barabás Miklós Céh Farkas utca 27. szám alatti kiállítóterme Bordy Margit festő- és grafikusművész kiállításának megnyitóján. Nem véletlenül, hiszen az Erdélyi Magyar Művészpedagógusok Egyesülete Székely Bertalan-díjával kitüntetett művész alkotásai nagy népszerűségnek örvendenek Erdély-szerte, Kolozsváron pedig különösképpen. Minden jelentősebb csoportos kiállításon találkozhattunk munkáival, de egyéni tárlattal is többször lépett a nyilvánosság elé.


A legnemesebb erdélyi pasztellhagyományok folytatójaként Bordy Margitnak sikerült olyan sajátos, egyedi formanyelvet kialakítania, amelyhez évtizedek óta következetesen ragaszkodik, de amely önmaga megújítására is képes. Ilyenformán minden kiállítása tartogat valami újat, valami meglepetésszerűt a néző számára. Aminthogy ez a mostani, az utóbbi két év pasztellterméséből válogatott tárlat is. Összetevői légiesen könnyed, s mégis erőteljes kisugárzású munkák, amelyek a születés és halál misztériuma, a lét és nemlét közti átmenet szubtilis sejtetésével érzékeltetik a pillanat, az örök pillanat varázsát, az elmúlhatatlant – vélte a rendezvény házigazdája, a kiállított alkotásokat méltató Németh Júlia. A műkritikus szerint színekbe, fényekbe, formákba, ritmusokba, az árnyalatok sajátos alliterációjába fogalmazott képkölteményeket, könnyeden libbenő, elegáns köntösbe bújtatott, érzelmi-gondolati skálán mozgó művészi megnyilatkozásokat láthatunk a tárlaton: a költő és a festő Bordy Margit vallomásait önmagáról és a világról, amelynek közepe számára szülőföldje, Erdély és választott városa, Kolozsvár.

A megnyitó záróakkordjaként Szőcs Judit tanárnő a tárlat anyagával harmonizáló Bordy Margit-verseket adott elő.

A kiállítás június 11-től 14-ig 11–15 óra között, 17-től 21-ig pedig 15–17 óra között látogatható.
th

http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/91291