Meditatív reflexiók és finom erotika az Andrásy Zoltán-emlékkiállításon

Tizenhárom éves fennállása óta immár hatodik alkalommal nyújt otthont Andrásy-tárlatnak a Barabás Miklós Galéria. Lehelet könnyed festői villanásokban testet öltő vonal-szín-folt együttesek árulkodnak a kiváló akvarellista sajátos meglátásairól, a szemérmes visszafogottság és a markáns szókimondás együtteséből származó, egyéni látásmódjáról. De a fekete-fehérben is színesen fogalmazó grafikusművész erényeit is felvillantja a tárlat.

A tiszavirág életű kolozsvári   Magyar   Művészeti               Intézet (1948-1950) majd a Ion Andreescu                 Képzőművészeti Intézet tanszékvezető tanára, Andrásy Zoltán grafikus- és festőművész (1910-2006) oktatóként több mint negyedszázadig töltött be vezetőszerepet az erdélyi művészképzésben, miközben saját életművének kiteljesítéséről sem feledkezett meg. Nem véletlen, hogy művészi és művészetpedagógiai                 munkásságához  szervesen kapcsolódik a nemzetközi elismerésnek örvendő kolozsvári grafikai iskola hírnevének megalapozása is a múlt század ötvenes hatvanas éveitől kezdődően. Nyugdíjba vonulása után, a hetvenes