Kesernyés szájízû alkotótábor

Augusztus 25-én ért véget a IX. Nagyenyedi Képzômûvészeti Alkotótábor. Ez alkalommal is sok lelkes támogató állt Balog István táborszervezô-vezetô mellé. Elsôsorban az Inter-Art Alapítvány, a helyi polgármesteri hivatal és a Liviu Rebreanu Mûvelôdési Ház érdemeit kell kiemelni, de jelentôs szerepet játszottak a szponzorok is.

Az alkotómunka mellett az idén változatos program tarkította a tábori életet. Több mûvésznek nyílott alkalma egyéni kiállítással szerepelni. A nagyenyedi mûvészetkedvelôk megismerkedhettek Letitia Oprisan bukaresti festômûvész csodálatos, optimizmussal telített színvilágával, Lojze Klinsek szlovén festô monokromba hajló képeivel, melyek fô szereplôje a nô. A kolozsvári Horváth házaspár elsô alkalommal állított ki együtt. Horváth Gyöngyvér grafikus, húsz év munkájának eredményét mutatta be rézkarcban és kollográfiában. Horváth László elôször állította ki virágokról készült makrofotóit. Bemutatkozása nagy tetszésnek örvendett a látogatók és a szakemberek körében, olyan látványt sikerült a nézô elé tárnia, amely mellett naponta figyelmetlenül halad el az ember. Klotz Miklósmagyarországi fotómûvész afrikai útjáról készült fényképsorozatát mutatta be a nagyenyedi RMDSZ-székház dr. Szász Pál Galériájában. Egy szimpózium keretében Ehab Abdalla tartott vetített képes elôadást a modern egyiptomi mûvészetrôl. Ezt követôen Daniela Stãnoiu nagyenyedi fényképész mutatta be egyiptomi útján készült felvételeit.

A tárlatokat Ioan Hãdãrig, az Inter-Art Alapítvány mûvészeti igazgatója nyitotta meg. A táborzáró közös kiállítást augugusztus 24-én rendezték meg az alapítvány galériájának patinás falai között, népes közönség elôtt.

*
Jacek Cichon a fiatal, tehetségével kimagasló lengyel festômûvész már nem vehetett részt az ünnepségen: hirtelen bekövetkezett tragikus halála néhány perccel a megnyitó elôtt ragadta el kollégái körébôl. A közönség az ünnepi beszéd elhangzása után kapta a megrázó hírt. Vidámsága, kedvessége minden táborlakó kedvencévé tette. Emlékét a mûvésztelep közössége örökké ôrizni fogja.

(-vér)