Gallasz Nándor

A temesvári Állami Fa- és Fémipari Szakiskola elvégzése után a budapesti Iparművészeti Iskola szobrászati szakán kezdte meg tanulmányait 1909-ben, szülővárosa ötszáz koronás ösztöndíjának köszönhetően. Maróti Géza, Mátrai Lajos és Simay Imre voltak a mesterei. 1912-ben, diplomája megszerzése után az intézmény tanársegédi állásban tartotta vissza.

Az első világháború kezdetén besorozták a 96-os horvát gyalogezredbe, itt élte át a Szerbia elleni első sikertelen offenzívát. Ezután alakulatával áthelyezték a galíciai frontra. Egy év után orosz fogságba esett, a krasznojarszki fogolytáborból sikerült megszöknie. A táborban készített rajzai a Lapfordítások című folyóiratban jelentek meg. A megpróbáltatások után Moszkvába utazott, ahol a forradalom hátszelén kibontakozó avantgárd mozgalmakkal került kapcsolatba, majd sikerült két évig a Képzőművészeti Főiskolán tanulnia. Ekkor ismerkedett meg Vaszilij Kandinszkijjel, Kazimir Maleviccsel, Vlagyimir Tatlinnal, Anton Pevsnerrel, Majakovszkijjal és Makszim Gorkijjal. Élete során vissza-visszatért e korszak élményeihez, emlékezetéből csak a fogolyélet sötét oldalait igyekezett kitörölni.

Fogolycsere révén 1921-ben tért vissza szülővárosába.

Hazatérte után sikerült megrendeznie első egyéni kiállítását, ahol már felértékelődik a közeledése a modern formanyelvekhez.

Ezt követően tanulmányutat tett Münchenbe, de megélhetési nehézségek miatt Drezdába költözött, ahol egy évet töltött. 1924-ben tért ismét haza, Varga Albert festőművésszel együtt művészeti szabadiskolát nyitott Temesváron.

A kubista-konstruktivista szobrászat legjelentősebb magyar képviselője volt.

Szobrainak reprodukcióit és rajzait a Temesvári Hírlap, a Periszkop, az Erdélyi Helikon, a Pásztortűz, a Banatul, az Analele Banatului és a Havi Szemle közölte. Homlokzati domborműveket tervezett Ady Endre temesvári lakóházára, valamint az egykori Temesvári Munkásotthon épületére. Könyvborítót tervez Finta Zoltán, Asztalos Sándor, Alma Cornea-Ionescu, Kubán Endre és mások köteteihez. Ady Endre és Varga Albert portréját többször megmintázta, emellett elkészítette Endre Károly költő, Sabin Drăgoi zeneszerző, Szuhanek Oszkár és Varga Albert festőművészek mellszobrait.

A moszkvai hatások, az orosz futurista szemlélet a Sebesség című kisplasztikáján érezhető, ez azonban csak egy képeslap-reprodukcióból ismert. Kiállításain gyakran feltűntek a fogsága idejére utaló témák is. Ezek közül kiemelkednek a Muzsik balalajkával és a Balalajkázó nő című szobrai. A művész saját maga is tudott játszani ezen a hagyományos orosz hangszeren. Gallasz nagyobb feladatokhoz megrendelések során jutott, főleg első világháborús emlékművekre és épületdíszítő domborművekre kapott megbízást.