Formavariációk az erőszakról


Antal-Tvissi Anna  Kincsecskim a pedoflia tmjra Antal-Tövissi Anna – Kincsecskéim (a pedofília témájára)
Mélyenszántó, mellbevágó képi megnyilatkozás elrettentő bűnökkel szennyezett világunkról – röviden így összegezhetném mindazt, amit a fiatal grafikusművész, Antal-Tövissi Anna érzelmi hozzáállástól fűtött, kíméletlen éleslátással és művészi képzelőerővel tár elénk Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának Főtér 23. szám alatti rendezvénytermében megnyílt kiállításán.


Megrázó képsorok érzékeltetik az arctalan erőszak következményeit. Esetében az arctalanság olyan stílusalakzat, irodalmi hasonlósággal élve állandó jelző, amely nemhogy enyhítené, hanem éppen ellenkezőleg, súlyosbítja a mondanivalót. A bűn immár nem egyetlen konkrét személyhez kötődik, hanem általánosul, az utolérhetetlen, megfoghatatlan arcnélküliségbe torkollik.

Szenvelgésnek, olcsó hatásvadászatnak nyoma sincs ezekben az őszinte véleménynyilvánításból-kitárulkozásból fakadó művészi megnyilatkozásokban.

Modern világunk rákfenéi, a környezetszennyezés, a harácsolás, az élvhajhászat, az élet elleni bűncselekmények sajátos megvilágításban jelennek meg grafikai lapjain. Képes kegyetlenségében is felmérni a sorsot, harmonikusan hangolt színekkel disszonáns, ellentétes dinamikára felépített figurákat, formavariációkat, tartalmakat érzékeltetni.

Egyedi formalátása, manualitása a kézi rajztól a számítógépes grafikáig terjedően ötvözi a klasszikus és a modern technikák nyújtotta lehetőségeket, és teremt hatásosan újszerű grafikai nyelvezetet. Hogy aztán ebbe a valós elemekre épített, de a mozgást mozdulatlanságba merevített grafikai világba a modern technika segítségével életet leheljen, mozgásba hozza az állóképeket. S megszülessen az animáció, amely egyfajta logikai-érzelmi kronológia alapján fűzi egybe a látvány- és érzelemfoszlányokat, teremti meg a részeiből felépített, majd ismét részeire hulló egész egymást feltételező, organikus kapcsolatát.

NÉMETH JÚLIA

http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/88680