Felszentelték Szent Erzsébet szobrát


Vasárnap leleplezték Szent Erzsébet egész alakos szobrát a Hildegárda templom előtti téren. A Szatmári Római Katolikus Püspökség ünnepélyes hangulatban szentelte fel a remekművet.

Szent Erzsébet szobrának felszentelési programja vasárnap szentmisével és Erzsébet életéről szóló filmvetítéssel vette kezdetét, majd azt követően több száz jelenlévő előtt leplezték le Gergely Zoltán szobrász visszafogott, korhű alkotását.

Vasárnap, a szoboravatáson Radu Bud prefektus, Csehi Árpád, megyei tanácselnök és Ilyés Gyula, Szatmárnémeti polgármestere is ünnepi beszédet mondtak, s megköszönték a Szatmári Római Katolikus Püspökségnek, hogy a közösség érdekében, és nem üzleti célokra hasznosították a területet. Az ünnepi programot egyházi énekekkel, és versszavalásokkal is tarkították, amelynek befejeztével Nm. Ft. Schönberger Jenő megyés püspök megszentelte az alkotást.

Szent Erzsébet szobra formailag tömör, ruházata visszafogott és egyszerű. Jobbkezét segítőkészen előrenyújtja, bal kezében pedig a legendás rózsákkal teli köntöst fogja. Gergely Zoltán szobrászművész elmondta, a szobor készítésekor korhű elemekkel próbálta megalkotni Szent Erzsébet alakját, olyan módon, hogy jósága is kifejezésre jusson.

A Hildegárda templom előtt kialakított park, Szent Erzsébet szobrával vált teljessé, s ezen kívül új képet formált a Kispiac-környéki városrésznek is.

Szent Erzsbet szobor nneplyes leleplezseSzent Erzsbet szobor nneplyes leleplezseSzent Erzsbet szobor nneplyes leleplezseSzent Erzsbet szobor nneplyes leleplezseSzent Erzsbet szobor nneplyes leleplezseSzent Erzsbet szobor nneplyes leleplezse

Szent Erzsbet szobor nneplyes leleplezse

Parajdi Andrea