Erdélyi művészképzés 1919-2000

ténelmi sodrásban a vesztes háború, a katonai megszállás, majd a trianoni diktátum kegyetlen valóságát élte meg az erdélyi magyarság. Elcsatolt régiók, szétszabdalt határok traumáját kellett valamiképpen földolgozni: a szorongató bezártság hirtelen rájuk szakadt sokkját a szellemi elit fogta föl legérzékenyebben. „Kiégtek a biztosítékok” – ahogyan a szépíró, a későbbi helikonista Ligeti Ernő1 fogalmazta –, az anyaország, Budapest védelmező közelsége hirtelen megszűnt. Kétszázezer ember hagyta el szülőföldjét....