„…a férfiasan nehéz, de nőiesen szeszélyes műfaj” mestere: NAGY ANNA MÁRIA

 

2019. február.21-én, a Kolozsvár Társaság „Képzőművészek a KT palettáján” – minikiállítás és beszélgetés sorozat keretén belül, Nagy Anna Mária, aranyosgyéresi üvegszobrászt, a BMC aktív tagját mutatta be Horváth László, az est házigazdája és kérdezte életéről, munkásságáról, ennek a nagyon különös művészeti ágnak a rejtelmeiről, titkairól Ferencz Zsolt.

Nagy Anna Mária életútjáról, művészi pályájáról, alkotói tevékenységéről mindent megtudhatunk a kiállításain elhangzott ismertetőkből (lásd: BMC honlap), vele készített interjúkból, de a személyes találkozásnak volt egy felemelő, magával ragadó varázsa: a művész személyisége! A kipirult arc, a lángoló tekintet, a lelkes áradozás, az őszinte megnyilvánulás, feltárulkozás, mintha a kiállított alkotásoknak formai lemeztelenítése lett volna, hogy megérezhessük a lényeget, azt a gondolatiságot, amit igyekszik a művész tökéletesíteni, amit még mindig keres az alkotó, hogy megláttassa az érdeklődővel a valóság összetettségét, mélységét.

 Most, amikor nem a mesterséget kell tanulnia, mert az már  számára megadatott a kitűnő mestereken és a tanulóéveinek sajátos útján keresztül („tehetségkutatás”felfedezettjeként a ’80-as években, képzőművészeti középiskola, kitűnő mesterekkel, grafikusi előképzettség, döntés az iparművészet, üvegművészet mellett, 9 év a tordai üveggyárban, kísérletezési lehetőségek, továbbképzések, szimpozionok,egyéni és csoportos kiállítások Kolozsvártól, Bukaresttől kezdve Magyarországon, Ausztrián, Németországon át, Japánig, szakmai díjak, elismerések, változások utáni útkeresés a biznisz irányában, kitárulkozó világ tanulási lehetőségei, magánvállalkozói kihívások stb.),a művész a kísérletezés lázában él: hogy lehetne kifejezni a gondolatiság megsokszorosítását térben, a sajátos anyag(üveg) technikai korlátait leküzdve, és mi tehetné még vonzóbbá, befogadhatóbbá a közönség számára ezt a csodálatos világot, amit kreálhat az alkotó az üveg meglágyításával, puhításával,festésével, szakításával, ragasztásával…S így az álma is megvalósulhatna: egy olyan nem szokványos tér, ami tele van aggatva üvegfüggönyökkel, üvegszobrokkal, ahol egy állandó párbeszéd alakulhatna ki a nézővel.

Ferencz Zsolt 10 kérdéskörre osztva a beszélgetés fonalát, az áttetszőség lehetőségét és a színek gyönyörű kitárulkozását könnyedén biztosította, megtisztelve a művésznőt és a közönséget azzal is, hogy az elhangzottakat kiegészítette, alátámasztotta a szakmai értékelésekkel, amik különböző kiállításokon elhangzottak, vagy amit a üvegszobrászunkról írtak.

A közönség hozzászólásaiból derült ki, hogy Nagy Anna Mária az utóbbi években a festészettel is próbálkozik. Az egyéniségéből, üvegszobrász mivoltából fakadóan sajátos „üveg hatású” képek születnek. Szintén a közönség kérdéseire válaszolva számolt be az utánpótlás hiányáról és arról, hogy az üvegszobrászát „drágasága” miatt nincs nagy érdeklődés e művészeti ág iránt a fiatalok körében, s így egyfajta „haldoklását” tapasztalhatjuk ennek az izgalmas, különleges világot elénk táró művészeti ágnak.

 Nagy Anna Mária hivatástudata, elkötelezettsége, „üveg”-szeretete viszont töretlen.

 Bartok Júlia