Liber Miserorum

Kiállításunk címe Gy. Szabó Béla szociális tematikájú sorozatának mintegy összegzésére, 1935-ben a Minerva kiadásában megjelent, ötven fametszetet magába foglaló Liber miserorum (Szegények könyve) kötetére utal. A művész hat fejezetre tagolta a könyvet, így adva egy elbeszélő olvasatot a metszeteknek. A bevezető és záró fejezet között a Gaudium (Öröm), a Labor (Munka), a Quies (Pihenés) és Tristitia (Szomorúság) részeket találjuk. Ezeken a metszeteken néhány vonalra egyszerűsödnek le a szociális témájú, nagyméretű grafikai lapokról ismert jelenetek. Míg egyes szén- és pasztellrajzain nyugtalanító, ködös hangulatot teremt a szén elsatírozásával, addig metszetein ezt a feszültséget a gyéren vésett dúc feketéje által dominált, vékony vonalrajza teremti meg.

A kolozsvári külvárosok életét bemutató munkáit a kiállítás rendezésekor a Liber miserorum fejezeteinek megfelelően csoportosítottuk. A szegények életének mindennapjaival ismerkedhetünk meg, láthatjuk örömüket, az életben maradásért végzett munkájukat, a megnyugvást jelentő pihenésüket és reményvesztett szomorúságukat.