Incitato XVIII

A ló évezredeken át sorstársunk, teherviselõnk, jármûvünk, mint olyan mûvészettörténetünknek is egyik fõszereplõje volt. A ló harcászati, közhasználati (igavonó) szerepének csökkenése a mûvészetek témakörébõl is visszaterelte a lovakat. Azért is van sikere a világon egyedülálló Incitato mûvésztelepnek és kiállításának mert tábori ars poeticája ezeknek az értelmes csinos és erõs lényeknek szeretetét, megbecsülését és reneszánszát tûzte ki célul az alábbi szállóige szellemében: aki a lovat szereti, rossz ember nem lehet.
Egyébként az Incitato tábor mottója Nemes Nagy Ágnes tollából így hangzik: "...és végül nem maradt semmi, csak az angyalok és a lovak."
A kézdivásárhelyi Incitato fogathajtó sportklub, a bálványosi Daragus Kft. a szõrcsei Agroinvest Rt. és Tóth Ildikó táborvezetõ 2010-ben is Bálványoson szervezi meg a "lóravaló" képzõmûvészek táborát.
Az 1990-ben Magyarországról visszatelepített (a 19. század elején gróf Bethlen Pál erdélyi ménesében kitenyészett) ún. Incitato vérvonal és a felszámolt Agromixt Rt dálnoki lipicai ménesének (törzsménjének) nevét öröklõ mûvésztábor meghívottja közül 22 alkotó jelentkezett, köztük anyaországiak is.
A 2010 július 2-án a XVIII alkalommal kapuit megnyitó mûvésztelep lakói az Incitato táborok ötletgazdája, fõszervezõje és mecénása, a nemrég elhunyt Tóth Ferenc utolsó kívánságát tiszteletben tartva a képzõmûvészeti alkotások témája idén: a Ló a hitvilágban - adott téma szellemében alkotnak majd. Akár csak az elmúlt években az inspirációt lovas szakkönyvek, fotóalbumok, videofilmek és a tapasztalatcsere is elõsegíti. Mindezek mellet rendelkezésükre állt a Tóth család szervezte katrosai megnyitó bulija a tábortûztõl kezdve, a háromszéki kirándulásokon (Gelence, Ojtoz, Bereck, Kovászna, Csomakõrös, Szent Anna-tó stb.) át, a szörcsei, illetve az alsószombatfalvi ménesek lenyûgözõ látványáig. (Ez utóbbi Kelet-Európa legnagyobb ménese, több mint 300 fajlovat számlál, különbözõ vérvonalban).
A fotózásokon, vázlatozásokon kívül lovaglásokra is sor került(het), de a sajátos lovas téma, eddig is fõleg mûvészi szempontból incitálta, ösztönözte, izgatta a tábor részvevõit. A képzõmûvészeti lovarda megtáltosodottjai reméljük az idén is jelesre vizsgáznak megrajzolt, lefestett, megmintázott, lefényképezett lovakból, lóerõkbõl, ló iránti szeretetbõl és bálványozásból.
A XVIII. Incitató Mûvésztelep jól látható bizonyítéka és eredménye az idén szintén a kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum Incze László termében, július 18-án, vasárnap 12.00 órakor tekinthetõ majd meg.

A XVIII. Incitato Mûvésztelep listája:
ÁBRAHÁM JAKAB
ÁBRAHÁM IMOLA
CSUTAK LEVENTE
DEÁK BARNA
DEÁK M. RIA
DIMÉNY ANDRÁS
ERÕSS SÁNDOR
GONDA ZOLTÁN
GYÖRGY LEHEL
GYÕRI LÁSZLÓ
MIHOLCSA JÓZSEF
NAGY LAJOS
ORTH ISTVÁN
RITÓK LAJOS
SAJGÓ ILONA
SÁROSI CSABA
SíMÓ ENIKÕ
VETRÓ ANDRÁS
VETRÓ B.S. ANDRÁS
VETRO B. ZSUZSA
VINCZE LÁSZLÓ

A kiállítás megnyitójára július 18.-án kerül sor 12 órakor a kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum "Incze László" termében.
A kiállítást méltatja: Deák Ferenc
Közremûködnek: Deszke Ottilia és Porczel Beáta

https://www.kezdi.info/news/xviii-incitato-muvesztabor-es-kiallitas/2030