A megtartás oszlopai - A Kőrösi Csoma-tárlat

Oszlop, mely tart, megtart. Egyidős az Emberrel. Egyidős a kultúrával. Menhíreket állított az Ember az Ég felé, a felkelő Nap felé. Oszlopok álltak Egyiptom, Athén és Róma, a kereszténység és az iszlám templomaiban, a Hit és a Nagyság Jelképei. Melyek felmagaslanak, felkiáltanak, fohászkodnak. Ők a maradandóság támaszai. Mert: mindig a jövőt szolgálja az Oszlop...
 
Az ókori görög művészetben az oszlop páratlan építészeti mestermű.
A görögök nemcsak a művészethez, a filozófiához is értettek, a tudás szinonimája átlényegíti a teret, és a felelősségtől az áldozatvállalásig kijelölhető lesz közös helyünk a világban. Tudjuk, hogy itt mi, ha a maradandóság támaszai vagyunk, akkor az áldozatvállalás számunkra kijelölve. A Csoma-kiállítások színvonala az adottságokhoz, a körülményekhez viszonyított állapot. Kő­rösi Csoma Sándor a gyújtópont. Gon­dolatiságának merészsége, kitartó lelki és szellemi erejének, sajátos hűségének nagysága és tisztasága lenyűgöző. Az évről évre megrendezett Csoma-kiállításoknak történetük van. Egy-egy kiállítás és megnyitó ünnepi eseménynek számított Kovásznán. A csoportos kiállítás színvonalának megtartásához támogatókra, érdeklődőkre, tárlátogatókra van szükség. A néző tűzgyújtó, mert fantáziája segítségével és belső szemléletével újraalkotja a művet. Így a Csoma-kiállítások története a befogadás.
Az évről évre megszaporodott Csoma-kiállítások oszlopai: hit és hűség.
Miklóssy Mária

A 64 művész közös tárlata augusztus végéig tekinthető meg a kovásznai városi képtárban.